Dutyանր հերթապահ կոշտ զուգավորում 500Psi

  • Style 1GH Heavy Duty Rigid Coupling 500Psi

    Style 1GH Heavy Duty Rigid Coupling 500Psi

    Dutyանր պարտադիր կոշտ միացումը նախատեսված է խողովակաշարերի ընդհանուր կիրառման համար օգտագործելու համար
    չափավոր կամ բարձր ճնշման ծառայություններ: Սովորաբար աշխատանքային ճնշումը թելադրված է օգտագործվող խողովակի պատի հաստությամբ և գնահատմամբ: Model 7707 ագույցներն ունեն ճկունություն, որը կարող է տեղավորել անհամապատասխանություն, աղավաղում, ջերմային սթրես, թրթռում, աղմուկ և սեյսմիկ ցնցումներ: Մոդել 7707 -ը կարող է տեղավորել նույնիսկ կամարակապ կամ կոր խողովակաշարերի դասավորություն